Coaching

widPlate368Coaching utgår från var du är i dag- ditt nuläge- och vart du vill befinna dig i morgon, din framtid. Metoden arbetar med ett lösningsorienterad förhållningssätt, har ett starkt *målfokus, det främjar handling och lärande samt att det utvecklar dig både personligt och yrkesmässigt.

Business coaching är verksamhetsbaserad coaching med fokus på vision, affärsidé, *mål och verksamhetsplan. Det är vidare stort fokus på processorienterad uppföljning för att nå uppsatta verksamhetsmål och resultat. Det innefattar såväl den enskilde ledaren/medarbetaren som gruppen/arbetsenheten/teamet.

Vi träffas 8-10 timmar totalt där vi går genom verksamheten och belyser de delar som du vill ha stöd/coaching kring. Du som ledare kommer få en större förståelse för verksamheten, ha egna personliga mål som är knutna till den och kommer bland annat att bli mer medveten och känna större trygghet i din roll, få en bättre kommunikation samt bli mer effektiv på att organisera.

Läs mer om *Mål

Helene Stamnes